Declarația de credință Awana

 • Noi credem că Duhul Sfânt este o persoană și este Dumnezeu, având toate atributele divine.
 • Noi credem că omul a fost creat după Chipul și Asemănarea lui Dumnezeu, dar din cauza păcatului lui Adam, întreaga umanitate a căzut și a moștenit o natură păcătoasă și s-a înstrăinat de Dumnezeu.
 • Noi credem că Biblia, atât Vechiul, cât și Noul Testament, este inspirată în mod supranatural, încât este ineranță în ce privește manuscrisele originale și păstrată de Dumnezeu ca inspirație verbală și absolută. Este standardul lui Dumnezeu de autoritate pentru fiecare vârstă și pentru fiecare viață.
 • Noi credem într-un singur Dumnezeu care există din totdeauna și Se descoperă pe Sine în trei persoane – TATĂL, FIUL și DUHUL SFÂNT – fiecare având aceeași natură, aceleași atribute și perfecțiuni, vrednice de aceeași închinare și încredere.
 • Noi credem că Dumnezeu, prin alegerea Sa suverană și din dragoste pentru om, l-a trimis pe Mântuitorul Cristos în lume pentru a aduce mântuirea tuturor oamenilor.
 • Noi credem că Mântuitorul Cristos a fost Dumnezeu și om în același timp. S-a născut din fecioară și a dus o viață fără păcat, în care a învățat și  a făcut minuni și semne, exact așa cum este prezentat în cele patru Evanghelii.
 • Noi credem că a fost răstignit, în timpul guvernatorului roman Pontus Pilat, Și-a dat
 • viața pentru a plăti prețul pentru păcatele noastre și a înviat în trup în a treia zi. Patruzeci de zile mai târziu, S-a înălțat la dreapta Tatălui unde este Capul Bisericii și mijlocește pentru credincioși. Se va întoarce personal, în trup și în mod vizibil pentru a-Și instaura împărăția.
 • Noi credem că mântuirea e grația lui Dumnezeu și se primește prin credința în Mantuitorul Cristos și în jertfa Lui pentru păcat. Noi credem că omul e socotit îndreptățit prin har, prin credință.
 • Noi credem că biserica e formată din toate persoanele născute prin Duhul Sfânt, prin credința salvatoare în Mântuitorul Cristos și formează împreună Trupul lui Cristos, în care El este Domn și Cap; acestea au din partea lui Dumnezeu mandatul să-L laude, să aibe comuniune, să învețe, să facă evanghelizare și să își folosească darurile spirituale.
 • Noi credem că un creștin ar trebui să umble în sfințenie și nu după pofta firii, cu scopul de a se conforma imaginii Domnului și Mântuitorului nostru Cristos. Ca o creație nouă, umblând în Duhul, creștinul învață să crească în credință, în ascultare de Scriptură, în rugăciune, în comuniune cu sfinții și în viața de slujire.
 • Noi credem în învierea în trup a celor morți, a credinciosului la viața eternă și a necredinciosului la judecata și pedeapsa eternă și conștientă.

Evanghelia se poate traduce și prin „O veste buna” sau „O știre senzațională”. Ei bine, această știre este că Dumnezeu dorește să îl salveze pe omul păcătos, condamnat la moarte eternă. Și nu doar că dorește, dar și o face prin Mântuitorul Isus Cristos. Isus Cristos nu a venit ca să facă din oameni răi, oameni mai buni, ci din oameni morți spiritual, oameni vii. Această știre a știrilor străbate Universul de la un capăt la celălalt producând bucurie oriunde ajunge.
A ajuns și la tine?