Plantarea semințelor (SP)

Conferința de instruire a noilor lideri Awana denumită și Seed Planters (Plantarea Semințelor) este instruirea completă pe parcursul a patru zile în care cursanții trec prin toate etapele modelului Awana, atât theoretic cât și practic. La această instruire primesc diplomă de absolvire și împuternicirea de a conduce un club Awana.

Tot aici participanții primesc materialele complete și foarte folositoare. Materiale care le vor folosi în pregătirea liderilor și desfășurarea Clubului Awana. Prezentăm câteva: Cartea de Jocuri Awana, Ghidul Învățătorului, Materialele vizuale, Manualul de instruire a liderilor Awana, etc.